33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

زمین شناسی استان

موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی استان آذربایجان ­غربی

موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی استان آذربایجان­غربی استان آذربایجان غربی در گوشه شمال باخت کشور در محدوده،  ′۲ ▫۴۴ تا ′۲۳ ▫۴۷ طول خاوری و ′۵۸ ▫۳۵ تا ′۴۷▫۳۹ عرض شمالی واقع شده است. براساس تقسیم بندی انجام شده برای واحدهای زمین شناسی و ساختمانی ایران، استان آذربایجان غربی در بخشی از زون البرز باختری...
Read More