33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

گزارش مقدماتی زمین‌شناسی زمینلرزه‌های خوی

گزارش مقدماتی زمین‌شناسی زمینلرزه‌های خوی: در پهنه مهلرزه‌ای رخدادهای ۱۳ مهر (۵اکتبر۲۰۲۲ با بزرگای ۵.۴)، ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ با بزرگای ۵.۴) و ۸ بهمن ماه (۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ با بزرگای ۵.۹) سال ۱۴۰۱ به همت آقایان سیروس اسماعیلی، حمیدرضا رجب‌زاده، شهریار سلیمانی‌آزاد، طاهر خوش‌زارع، رسول فیضی، حسن عباس‌نژاد، عبدالحمید سرتیپی، سالار مهران، محسن پوربشیر و یوسف نوریان؛ از اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور منتشر شد.

دریافت گزارش 

نظر دهید