33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

زیست محیطی

مطالعات زمین شناسی زیست محیطی زیرمجموعه مطالعات مربوط به مخاطرات زمین شناختی می شود که بر اساس سیاست های سازمان در حال حاضر به مطالعه محدوده های 1:25000 ایندکس سراسری کشور می پردازد که حاصل آن ارائه نقشه و گزارش مربوطه می باشد.

همچنین سایر مطالعات مربوط به آب و خاک نیز در این بخش انجام می گیرد.

اهم مطالعات:
  • کیفیت منابع آب وخاک
  • میزان عناصر سنگین و آنیون و کاتیون های موجود در منابع آبی و خاکی
  • تعیین تناسب منابع آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت
  • پهنه بندی و مدلسازی مخاطرات با منشا آبی و خاکی
  • مطالعات مربوط به حوضه های آبخیز
  • و …

پروژه ها

راه اندازی آزمایشگاه زیست محیطی در اداره کل زمین شناسی منطقه شمال باختری کشور

در راستای تهیه نقشه های زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال باختری راه اندازی آزمایشگاه آنالیز آب وخاک به عنوان یک ضرورت در برنامه توسعه زمین شناسی منطقه شمال باختری تعریف شده است. از آنجا که شناخت آلاینده های طبیعی با منشاء زمین شناختی در شکل گیری مشکلات زیست محیطی...
Read More

نمونه برداری از شورابه و عمق سنجی دریاچه ارومیه

آغاز نمونه برداری از شورابه و عمق سنجی در دریاچه ارومیه توسط کارشناسان اداره کل زمین شناسی استان آذربایجان غربی با همکاری پژوهشکده علوم زمین   هدف از اجرای این پروژه که به صورت مشترک توسط کارشناسان اداره کل زمین شناسی استان آذربایجان غربی و پژوهشکده علوم زمین در حال اجرا است اندازه گیری عمق...
Read More

تصویرسازی شماتیک از مناطق در معرض خطر ناشی از سیلاب ارومیه

تصویرسازی شماتیک از مناطق در معرض خطر ناشی از سیلاب زیرحوضه های پایین دست سد شهرچای ارومیه تهیه شده در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان آذربایجان غربی
Read More