33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

دور جدید همکاری‎‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به دنبال دیدار امیرسرتیپ دوم مجید فخری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان دو  طرف نسبت به توسعه و تعمیق همکاری‌های فنی و علمی مشترک در زمینه علوم‌زمین تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، این نشست به منظور پیگیری مفاد تفاهم‌نامه‎‌ به امضا رسیده چندی پیش برگزار شد و حاضران نسبت به افزودن موارد جدید شامل در اختیار گرفتن فایل‌های رقومی نقشه‌های مقیاس یکصدهزارم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از سوی سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، تاکید بر آموزش و انتقال تجربه در داده‌های دریایی و هوابُرد به صورت دو طرفه و اشتراک‌گذاری اطلس‌های فرونشست، سیل، زلزله  وغار جهت تکمیل ابراز تمایل کردند.
همچنین، شرح تهیه نقشه‌های ژئومورفولوژی توسط کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با حضور نمایندگان سازمان جغرافیایی ارتش و بازدید از آزمایشگاه‌های آنالیز نمونه‌های معدنی واقع در کرج، برگزاری سمینار مشترک با تغییر اقلیم و انجام پروژه‌های مشترکی در زمینه فیزیک زمینی نیز از دیگر دستورات نشست روسای سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح عنوان شده است.
شایان ذکر است؛ چندی پیش به‌منظور گسترش مناسبات علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دوطرف در راستای اجرای منویات فرماندهی معظم‌کل قوا مبنی بر لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم‌افزاری تفاهم‌نامه مشترک به امضای دو طرف رسید و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به همراه جمعی از مدیران و معاونان خود از بخش‌های مختلف سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح شامل مرکز تعیین موقعیت و ناوبری، مرکز سنجش از دور، گروه ژئودینامیک دفاعی، مرکز کارتوگرافی، مرکز مطالعات جغرافیایی، مرکز آبنگاری و اقیانوس‌شناسی و موزه خلیج‌فارس‌و.. نیز بازدید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به دنبال دیدار امیرسرتیپ دوم مجید فخری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان دو  طرف نسبت به توسعه و تعمیق همکاری‌های فنی و علمی مشترک در زمینه علوم‌زمین تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، این نشست به منظور پیگیری مفاد تفاهم‌نامه‎‌ به امضا رسیده چندی پیش برگزار شد و حاضران نسبت به افزودن موارد جدید شامل در اختیار گرفتن فایل‌های رقومی نقشه‌های مقیاس یکصدهزارم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از سوی سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، تاکید بر آموزش و انتقال تجربه در داده‌های دریایی و هوابُرد به صورت دو طرفه و اشتراک‌گذاری اطلس‌های فرونشست، سیل، زلزله  وغار جهت تکمیل ابراز تمایل کردند.
همچنین، شرح تهیه نقشه‌های ژئومورفولوژی توسط کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با حضور نمایندگان سازمان جغرافیایی ارتش و بازدید از آزمایشگاه‌های آنالیز نمونه‌های معدنی واقع در کرج، برگزاری سمینار مشترک با تغییر اقلیم و انجام پروژه‌های مشترکی در زمینه فیزیک زمینی نیز از دیگر دستورات نشست روسای سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح عنوان شده است.
شایان ذکر است؛ چندی پیش به‌منظور گسترش مناسبات علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دوطرف در راستای اجرای منویات فرماندهی معظم‌کل قوا مبنی بر لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم‌افزاری تفاهم‌نامه مشترک به امضای دو طرف رسید و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به همراه جمعی از مدیران و معاونان خود از بخش‌های مختلف سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح شامل مرکز تعیین موقعیت و ناوبری، مرکز سنجش از دور، گروه ژئودینامیک دفاعی، مرکز کارتوگرافی، مرکز مطالعات جغرافیایی، مرکز آبنگاری و اقیانوس‌شناسی و موزه خلیج‌فارس‌و.. نیز بازدید کرد.

نظر دهید