33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

حضور ریاست سازمان زمین شناسی شمال باختری کشور در شهرستان خمارلو

مورخه ۹۷/۴/۲۵ ریاست محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور به همراه مدیربت گروه آب-زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جناب دکتر ایمان انتظام و هیات همراه در شهرستان خمارلو استان آذربایجان شرقی حضور یافته، پس از بازدید از محدوده زمین لغزش رخداده در شهر خمارلو طی جلسه ای در فرمانداری شهرستان، پیرامون پروژه مطالعه این لغزش  هماهنگی های لازم به عمل آمد و همچنین در مورد پتانسیل یابی ژئوتوریسم منطقه و طرح اکتشاف ذخایر معدنی شهرستان تبادل نظر گردید.

نظر دهید