33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 08:00 – 14:45

نهمین جلسه شورای فنی استان با حضور مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب

شورای فنی با هدف توزیع عادلانه و شفاف سازی فضای کسب و کار در حوزه عمرانی بر مراحل واگذاری پروژه ها نظارت می کند
پیمان آرامون در نهمین جلسه شورای فنی استان با اعلام این مطلب گفت: رفع مشکلات و حمایت از جامعه فعال پیمانکاری از برنامه های معاونت عمرانی استانداری است که با تاکیدات مقام عالی استان و به منظور شفاف سازی و توزیع عادلانه کار کمیته پیمان شورای فنی بر درخواست دستگاههای اجرایی برای واگذاری طرح ها نظارت می کند.
وی استفاده از ظرفیت تمامی پیمانکاران دراجرای طرح های عمرانی با هدف تقویت توان اجرایی شرکتهای استانی از دیگربرنامه های مدیریت ارشد استانی برشمرد و افزود: در سالهای اخیربدلیل کاهش برخی حمایت ها از جامعه پیمانکاران استان توان مالی واجرایی پیمانکاران تحلیل رفته است که با این اقدام سعی دراصلاح روشها و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق فعالان این عرصه می شود.
در ادامه این جلسه اعضای شورای فنی پس از ارائه گزارش کمیته نظارت در خصوص پروژه های شهرستان شاهین دژ ، مشکلات پروژه احداث کانون پرورش فکری کودکان شهرستان شاهین دژ را بررسی کردند.