33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 08:00 – 14:45

معاون استاندار: از سرمایه گذاران بخش معدن حمایت می کنیم

وی با اشاره به اینکه بسیاری از محصولات معدنی استان بصورت خام فروشی عرضه می شود، ادامه داد: متاسفانه نتوانسته ایم از تولیدات معدنی استان به نحو شایسته استفاده کنیم و از ارزش افزوده قابل توجه این محصولات برای استان درآمد کسب کنیم.

وی ادامه داد: بخش معدن استان نیاز به سرمایه گذاری برای تولید محصولات معدنی در جهت افزایش ارزش افزوده است و استانداری آمدگی کامل برای ارائه تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران در این بخش است.

وی همچنین افزود: بخش معدن استان می تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان استان را فراهم نماید.

وی در خصوص نقش معادن طلا در توسعه استان نیز گفت: متاسفانه معادن طلای استان نتوانسته اند نقش موثری در توسعه استان ایفا کنند.

حسینی در ادامه از ایجاد پنجره واحد تجاری در بخش معاون استان نیز خبر داد و گفت: برای رفع موانع و مشکلات حوزه معادن استان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حضور سرمایه گذاران در این بخش ، پنجره واحد تجاری در بخش معادن استان تشکیل می شود تا سرمایه گذاران بتوانند به راحتی در این بخش سرمایه گذاری کنند.