33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

خطر مرگ پنهان در کمین ۳ دشت آذربایجان غربی

پدیده خطرناک فرو نشست زمین ۳ دشت خوی، سلماس و ارومیه را تهدید می‌کند.

پدیده فرونشست زمین که براساس مطالعات زمین شناسی به مرگ پنهان زمین مشهور است یکی از مخاطرات مهم برای طبیعت و بشر بوده و هم اکنون زیر ساخت های شهری و برون شهری ، راهها و دیگر زیر ساختهای ۳ دشت استان آذربایجان غربی را تهدید میکند.

در نشستی که به منظور بررسی این تهدید مهم و راههای پیشگیری از آن در فرمانداری خوی ترتیب یافت آقای سرتیپی مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور  گفت : پدیده فرونشست زمین در حال حاضر ۳ دشت خوی ، سلماس و ارومیه را بشدت تهدید میکند که ضروری است راهکارها و تدابیری موثری برای پیشکیری و جلوگیری از این پدیده در این مناطق صورت گیرد.

وی دو عامل طبیعی و انسانی را موثر در ایجاد فرونشست زمین دانست و افزود : در حوزه سرزمینی آذربایجان غربی عامل انسانی و تقاضا های بیش از حد بشر از ظرفیت و پتانسیل زمین عمدتاموجب پیدایش فرنشست زمین شده است.

مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور تصریح کرد : این فرونشست ها در استان از سال ۹۵ شدت گرفته و از همان زمان برای مطالعات و شناخت بیشتر مناطق خطر پذیر از فرونشست اطلس فرنشست زمین در استان آذربایجان غربی نیز آغاز شده که در حال حاضر از ۷۰ درصد پیشرفت برخوردار است

وی افزود: براساس مطالعات اولیه که در دشت خوی صورت گرفته نرخ فرونشست در این مناطق سالانه ۳ تا ۷ سانتی متر است که بیشترین تاثیرات آن ناشی از عوامل انسانی از جمله برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی و فرسایش خاک بوده است.

 

آقای عباسی فرماندار خوی نیز در این نشست گفت : ۱۴۰ کیلومتر مربع از دشت خوی به طرف آذربایجان شرقی در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارد.

وی مهمترین علت این پدیده را علاوه برتشکیل کسل های طبیعی در زیر زمین ، حفر چاههای غیر مجاز و استفاده بیش از حد از آبهای زیر زمینی منطقه دانست و افزود: برای پیشگیری از اینگونه پدیده ها طرح پرکردن چاهای کشاورزی غیر مجاز در خوی اجرا میشود که تاکنون از ۴۵۰ چاه غیر مجاز نزدیگ به ۳۰۰ چاه با همکاری کشاورزان و مردم مسدود شده است

وی توسعه طرحها آبیاری نوین را یکی دیگر از راهکارهای مقابله با فرونشست زمین در این شهرستان دانست و اضافه کرد : تاکنون از ۵۶ هزار هکتار زمین زراعی آبی دشت خوی ۵ هزار هکتار به اجرای طرحهای نوین آبیاری مجهز شده که باید این سطح در مقابله با پدیده خطرناکی چون فرونشست زمین توسعه یابد

کارشناسان معتقدند برای مقابله با پدیده های خطرناکی همچون فرونشست زمین تقویت آبخوانها وجلویگری از فرسایش خاک باید در اولویت قرار گیرد

نظر دهید