33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

گزارش مقدماتی بررسی های زمین شناختی رخداد زمین لرزه دوگانه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ (۲۳ فوریه ۲۰۲۰) با بزرگاهای ۵/۷ و ۵/۹ قطور-استان آذربایجان غربی

رخداد زمین لرزه شامگاه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ به بزرگای ۵/۹ در گستره باختری شهرستان خوی-منطقه قطور، در نزدیکی مرز بین دو کشور ایران و ترکیه، باعث خسارات نسبتا گسترده ای در این منطقه شد. حدود ۱۰ ساعت قبل از این رخداد، زمین لرزه ای با بزرگای ۵/۷ نیز در این منطقه رخ داده بود. با توجه به اینکه بیشترین خسارت ها مربوط به رخداد ۵/۹ بوده، بنابراین این زمین لرزه به عنوان رخداد اصلی در نظر گرفته شده است. این منطقه در سال ۱۹۰۸ میلادی نیز شاهد رخدادی با بزرگای حدود ۶ بوده است. تیم تخصصی سازمان زمین شناسی کشور با حضور در منطقه زلزله زده به بررسی پهنه گسلی مسبب این رخداد پرداخت. با توجه به پوشش گسترده برف در منطقه، حتی با پیمایش هوایی نیز گسیختگی های سامانه مند همزمان با زلزله بر روی سطح زمین مشاهده نشد. با اینحال، منطقه بیشترین دگرریختی سطحی و یک روند کلی از این دگرریختی ها بدست آمد که امید می رود با ذوب برف در منطقه بتوان اطلاعات تکمیلی از گسل مسبب این زمین لرزه ها بدست آورد. در روستاهای گرناویک، هسته جیک، کوتان آباد و راویان و اطراف آنها، بیشترین آسیب ها و دگرریختی ها سطحی مشاهده می شوند. شدت در پهنه مهلرزه ای در محدوده VII مقیاس مرکالی اصلاح شده تخمین زده شده است. مطالعات اولیه با توجه به پیمایش های میدانی و داده های سازوکار کانونی حل شده، بیانگر اینست که گسل چپگرد با مولفه نرمال NE-SW باشکالا با طولی در حدود ۸۰ کیلومتر، مسبب این رخداد بوده است.

گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان آذربایجان غربی

تصاویر هوایی از منطقه

زمین لرزه منطقه قطور شهرستان خوی

گزارش تصویری

نظر دهید