33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری اقتصادی از دریاچه ارومیه با ملاحظات زیست محیطی

عنوان: طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری اقتصادی از دریاچه ارومیه با ملاحظات زیست محیطی

مجری طرح: محمد تقی کره ای

مجری فنی: راضیه لک

همکاران پروژه: نجمه داوری، محمد هادی مدرسی،هانیه زرگر للهی، پژواک دیدار، مهران برازنده، بیتا میرزاپور، نکیسا سیاح، حامد علی اشرف زاده، محمد جودکی

ناشر: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سال انتشار: مرداد ماه ۱۳۹۶

شرح مختصر: مروری بر استحصال املاح شورابه ای در ایران و جهان با نگرش ویژه بر امکان استحصال دریاچه ارومیه با ملاحظات زیست محیطی

نظر دهید