33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 08:00 – 14:45

گزارش لیمنولوژی و پالئولیمنولوژی در یاچه ارومیه

عنوان: گزارش لیمنولوژی و پالئولیمنولوژی در یاچه ارومیه

مسئول پروژه:  جواد درویشی خاتونی

تهیه کننده: جواد درویشی خاتونی

ناظر علمی: خانم دکتر راضیه لک

ناشر: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سال انتشار: بهار ۱۳۹۱

شرح مختصر: هیدروشیمی